Jsme s Vámi již od roku 2008 a proto jsme se rozhodli spustit eshop na zcela novém systému. Věříme, že pro Vás v budoucnu přineseme nové možnosti jak prezentace, tak doručení. Předem děkujeme za trpělivost. Původní účty již nejsou aktivní, proto prosíme o vytvoření nových. Děkujeme.

Naše nejkrásnější koledy

Kód: AMK012
Značka: Amos Editio
379 Kč
Skladem (1 ks)
Možnosti doručení

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kolekce více než 320. vánočních písní a koled z Čech, Moravy a Slezska
Největší sbírka vánočních písní a koled, jaká kdy byla u nás vydána. V bohatém výběru nabízí nejen nejoblíbenější vánoční písně, ale také písně méně známé a navíc dokonce téměř tři desítky koled, které nebyly doposud nikdy publikovány. Nápěvy všech písní jsou opatřeny akordickými značkami. Řada připojených rejstříků nabízí možnost výběru písní podle nejrůznějších kritérií. Svou reprezentativní grafickou úpravou navazuje tato publikace na úspěšný titul Zpěvy vánoční Evropy, vydaný v r. 2007.

Obsah:
1. A, a, a, radostná novina
2. A ja, bača
3. A teče vodička
4. Ach, já ubohý
5. Aj, co to hlásajú
6. Aj, co to nového
7. Aj, dnes v Betlémě
8. Aj, Mikulo, Vašuro
9. Aj, my malí koledníci
10. Aj, pojedźeme my
11. Ančka běží od háječku
12. Anděl Pastýřům zvěstoval
13. Andělové, andělové
14. An tošu, Bartošu
15. Ať je mráz
16. Bartku, bratře naš
17. Běhá prstýnek
18. Běží liška k háji
19. Bodejz se zbrunčila bába
20. Bohu čest, sláva nejvyšší
21. Bratrové, k jesličkám pospícháme
22. Bratře Lito
23. Braři a sestřičky
24. Bratři, já jsem slyšel
25. Budiž od nás poušechen čas
26. Byla cesta, byla ušlapaná
27. Bylo to v šestnáctém roce
28. Co jest to za radost
29. Co jsem se, smutnej, natěšil
30. Co sa stalo, přihodilo
31. Co se stalo a událo
32. Co se stalo nenadále?
33. Co se stalo, přihodilo
34. Co se tak svítí
35. Co se této noci stalo?
36. Co to ten slavíček
37. Co to znamená I
38. Co to znamená II
39. Co to znamenati má
40. Copak je to nového
41. Copak je to za znamení
42. Copak se tě nedobudím
43. Čas radosti, veselosti
44. Časy letí
45. Daj Buh štěsti temu domu
46. Dej Bůh ščestí
47. Dej Bůh štěstí
48. Dej Pán Bug večer
49. Dej PánBůh dobrý den veselý
50. Den přeslavný
51. Děˇátko rozkošné
52. Dež já pudo
53. Dítě sa nám narodilo
54. Dítě sa nám narodilo
55. Dobrej večír
56. Dormi secure
57. Dřímá tiše ptáček
58. Dva kapuni
59. Ej, gody nam nastaly
60. Ej, noviny převeselý
61. Ej, pastýřové
62. Ej, všecko stvořeni
63. Ejhle, chasa naša
64. Ejhle, naše chasa
65. Farnfrnoch
66. Franta s dodama
67. Gloria, buď sláva
68. Gloria! Co to?
69. Gloria, gloria in excelsis Deo
70. Gloria in excelsis Deo
71. Hajdom, hajdom, tydli
72. Hajej, nynej, Jezu Kriste
73. Hajej, nynej, Jezulatko
74. Hajej, nynej, Ježíšku
75. Hej, Bárto s Ondráškem
76. Hej, dneska je přec Štědrý večer
77. Hej, hej, povím vám
78. Hej, Kubo!
79. Hej, matičko, kolednice k nám dó
80. Hej, vánoce
81. Hej, vej, služil jeden mládeneček
82. Het, het, vim rubenka
83. Hle, hle, támhle v Betlémě
84. Hody, hody
85. Hoj, ty Štědrý večere
86. Hoja, Jano
87. Hola, hola
88. Hop, hop, chlapci
89. Hopsa, bratrové
90. Hopsa, chlapci
91. Hopsa, pacholátka I
92. Hopsa, pacholátka II
93. Hopsa, pacholátka III
94. Hopsa, pacholátka IV
95. Hore,hore, pastuškové
96. Horem, horem
97. Hoši, honem vzhůru
98. Huči sviňa
99. Husni, husni
100. Chceš, Ježíško, s nama býti
101. Chtíc, aby spal
102. Chval každý duch Hospodina
103. Já bych rád k Betlému
104. Já jsem nalá holčička
105. Já jsem přišel k vám I
106. Já jsem přišel k vám II
107. Já, malý, přicházím
108. Ja sem panna malučka
109. Jak jsi krásné, neviňátko
110. Jede sedlák do lesa
111. Je-li pak to pravda, nebo ne
112. Ještě něco nového
113. Jezuláko leží v chlívku
114. Ježíš náš spasitel
115. Jozef, muj kochany Jozef
116. K jesličkám, pastýři
117. K Ježíškovi do Betléma
118. Kdybych já byl pradaleko
119. Kdybych já měl
120. Když se náš Pan
121. Koleda je ve vanoce
122. Koleda, koleda, Štěpáne
123. Koleda nám nastala
124. Kolednici idú
125. Koledníci vo půlnoci
126. Krásná panna
127. Kristus Pán se narodil
128. Krká žába
129. Kubo, hm
130. Kuku, kuku
131. Kyrie eleison I
132. Kyrie eleison II
133. Kyrie, kyrie eleison
134. Léhle, támhle v Betlémě
135. Litali, litali
136. Máte-li co, poneste
137. Milý Bože
138. Mjistře muj!
139. More gesti querimus
140. My jsme švarní koledníci
141. My se všichni radujeme
142. My stáváme
143. My tři králové
144. My zmy v horach cestovali
145. Na Bílý Hoře
146. Na hore aj na dolině
147. Na mú praudu
148. Na nebesích hvězdička vychází
149. Na nebesích nad Betlémem
150. Na nebi andělé
151. Na Novyj rok
152. Na salaši hvězda září
153. Na vánoce dlhé noce
154. Na vánoce dlúhé noce
155. Na vánoce, na ty hody
156. Narodil se Kristus Pán I
157. Narodil se Kristus Pan II
158. Narodil se nám Spasitel
159. Narodil se Syn Boží
160. Narodilo se děťátko
161. Narodzil se Kristus Pan
162. Nastal nám den veselý I
163. Nastal nám den veselý II
164. Nastal přeradostný čas
165. Nastala koleda
166. Nastala nam dněs koleda
167. Nastala nám juž koleda
168. Náš pantáto oztomilý
169. Němajce za zlé
170. Něněchtě nas dluho stati
171. Nesem vám noviny
172. Něsemy vam tu novinu
173. Novina velmi dobrá
174. Novina Betléma
175. Novjiny iste
176. Nový rok běží I
177. Nový rok běží II
178. Ó, velmi šťastná hodina
179. Ovce, moje ovce
180. Padá rosa studená
181. Padla rosa studená
182. Pán Bůh zaplať
183. Panenko Maria
184. Panna houpá
185. Pantáto náš
186. Pásli sjme ovečky
187. Pásli ovce valaši I
188. Pásli ovce valaši II
189. Pasli sme ovečky
190. Pastouškové, neste dary
191. Pastuškové, povím vám
192. Pastouškové, vstávejte
193. Pastýři, nespěte
194. Pějme spolu gloria
195. Pod kopečkem tráva zelená
196. Pod kostelíčkem tráva zelená
197. Pod naším domkem
198. Pod tím domkem
199. Pohleď, pohleď
200. Pochválen buď Ježíš Kristus I
201. Pochválen buď Ježíš Kristus II
202. Pochválen buď, Pane pánů
203. Pojďme, bratři, do Betléma
204. Pojďme, bratři, pojďme
205. Pojďme, chlapci, k nám I
206. Pojďme, chlapci, k nám II
207. Pojedźem, pojedźem
208. Pokoj vám a Bohu čest
209. Poskoč, Ondřeju
210. Poslechněte, lidé
211. Poslechněte malou chvíli
212. Poslechněte mne málo
213. Poslouchejte, křesťané
214. Poslyš, Odnraši
215. Poslyšte, bratři
216. Poslyšte, křesťané I
217. Poslyšte, křesťané II
218. Poslyšte s radostí
219. Potkala sem holubičku
220. Požeň, bratře
221. Proč, Maria
222. Před susedovym zeleny ořech
223. Před vánoci jeden tejden
224. Přeslavný k nám
225. Při Betlémě na salaši
226. Při Betlémě na salaši
227. Přiběželi do Betlema
228. Přijď, můj milej, o vánocích
229. Přišla jsem k vám na koledu
230. Přišla k nám radostná novina
231. Přišli jsme k vám na koledu
232. Přišlo jsi k nám
233. Půjdem spolu do Betléma
234. Půjdem tam, půjdem
235. Radostně budem zpívati
236. Radostnou novinu
237. Radostnou píseň
238. Radujte se, práčata
239. Rychle, bratři
240. Sedí pantáta
241. Sedzi vrabček
242. Sejděte se, pacholátka
243. Sem pospěšte, ptáčátka
244. Sem, sem, sem, pastýři
245. Sláva budiž na nebi
246. Sláva na výsostech Bohu
247. Slava tobě
248. Slavnost velká
249. Slyšel jsem vykládat
250. Slyšte, jaká radost
251. Slyšte nyní
252. Slyšte pravdivý noviny
253. Slyšte, slyšte
254. Spanilé z nebe pacholátko
255. Splnilo se Písmo svaté
256. Stála Panenka Maria
257. Starej Havlík vymazuje
258. Stoji lipka pochyla
259. Stojí vrba košatá
260. Svatou dobu již tu máme
261. Svatý Ščepan
262. Syn Boží se nám narodil
263. Šel jsem na koledu
264. Šla jest Maria
265. Šla Maria do Betléma
266. Šla Maria do kláštera
267. Štědrej večer nastal
268. Štědrýho dne o půlnoci
269. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
270. Tá kulhavá Kateřinka
271. Tak sem počal
272. Tedy poženem
273. Ten vánoční čas
274. Tři králové, pohanové
275. Tři mágové od východu
276. Tulemy se, tulemy
277. U Betléma dnes Maria
278. U Betléma na salašu
279. U suseda nova stajňa
280. U svatého Jezulátka
281. Uvaříme kašičku
282. Už je zima, mráz
283. Už jsme si naši koledu odbyli
284. Už sme se dosť nazpivali
285. V Netlémě svítějí
286. V chlévě prostém
287. V městě Betlémě
288. V půlnoční hodinu
289. V řečeném městě Betlémě
290. Vánoce, vánoce
291. Vánoce, vánoce
292. Vánoce, vánoce veselé
293. Vávro, nespji
294. Včéra smy, bratrové milí
295. Veselá koleda počíná dnes
296. Veselé vánoční hody I
297. Veselé vánoční hody II
298. Veselme se, veselme
299. Veselte se
300. Vím já kostelíček
301. Vinšujem vám ščesti, zdravi
302. Vinšujeme temu domu
303. Vitaj u nás natisíckrát
304. Vítej, krásné Jezulátko
305. Vítej, vítej
306. Vondráši, Atóši
307. Vstaňte, všichni lidé
308. Všem věc divná
309. Všude radost
310. Vy, hoši, hudbu štemujte
311. Vyviň, vyviň svou ručičku
312. Vzácný pane hospodáři
313. Vzhůru, bratři milí I
314. Vzhůru, bratři milí II
315. Vzhůru, bratři, vstávejte
316. Vzhůru, jen zhluboka
317. Vzhůru, pastuši
318. Vzkázal vás Ježíšek pozdravovat
319. Z archy vypuštěný holoubku
320. Z nebe jsi přišel
321. Z nebeské výsosti
322. Z trůnu Otce svého
323. Za městcem Odraným
324. Zajíc běží k háji
325. Zelená se louka
326. Zezulka z lesa vylítla
327. Zhory, zhory, pastuškové
328. Zhůro, zhůro, pastuškové
329. Zpíváme koledu
330. Zvěstujem vám radost
331. Zvěstuju dějiny

Doplňkové parametry

Kategorie: Zpěvníky
Autor: Neuvedeno
Vydavatel: Amos Editio
Počet stran: 303
ISMN: 978-80-7387-525-1