Svatoroční muzika

Kód: H7824
Značka: Bärenreiter
675 Kč
Skladem (2 ks)
Možnosti doručení

Detailní informace

Detailní popis produktu

(c1600-1676
Edice: Michna Comp. 5
Druh publikace: velká partitura
Nástrojová skupina: VOKÁLNÍ HUDBA
Obsazení / žánr: smíšený sbor
Jazyk publikace: cz./ger./eng. Zpěvní text: cz.

5. svazek souborného kritického vydání největšího českého skladatele 17. století, A. Michny z Otradovic (cca 1600 -1676), obsahuje 118 čtyřhlasých písní k jednotlivým liturgickým obdobím a svátkům církevního roku. Jako řada autorových dalších prací vyšel i tento kancionál v pražské tiskárně klementinských jezuitů, kde Michna studoval a s nimiž pak udržoval celoživotní přátelské styky. - Na rozdíl od jeho tvorby na latinské liturgické texty má tento soubor českých zpěvů ryze homofonní sazbu a značnou metrickou pádnost; jednotlivé skladby jsou přístupné i amatérům a některé zůstaly trvalou součástí českého lidového kostelního zpěvu dodnes. Tyto výjimečně melodické písně je samozřejmě možno různě aranžovat jako vokálně-instrumentální nebo i jen instrumentální kusy. Obzvláště dobře mohou znít na dobových nástrojích či jejich replikách v podání specializovaných ansamblů. Součástí textového aparátu této publikace je i německá a anglická synopse obsahu jednotlivých čísel svazku. (Edici řídí Jiří Sehnal, editor svazku František Malý, odborná revize textů Libor Štukavec.) Publikace vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Obsah: autor hudby / textu / skladba:
Michna Adam Václav z Otradovic: Píseň adventní
Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá adventní - Rorate, coeli
Michna Adam Václav z Otradovic: Adama, prvního otce, pokání
Michna Adam Václav z Otradovic: O Narození Krista
Michna Adam Václav z Otradovic: Pozdravení Děťátka Ježíše
Michna Adam Václav z Otradovic: Nebeský slavíček, k chvále Boží
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Narození Pána Ježíše
Michna Adam Václav z Otradovic: Zvání k Jesličkám Pána Krista
Michna Adam Václav z Otradovic: Opět jiná o Narození Pána Krista
Michna Adam Václav z Otradovic: Item jiná o Narození Pána Krista
Michna Adam Václav z Otradovic: K pacholátku Ježíši na den Narození Páně
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Štěpánu
Michna Adam Václav z Otradovic: O sv. Janu Evangelistovi
Michna Adam Václav z Otradovic: Na Nové léto
Michna Adam Václav z Otradovic: Zvání všeho stvoření k slavnosti Nejsvětějšího Jména Ježíš
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých Třech králích
Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o svatých Třech králích
Michna Adam Václav z Otradovic: O Očišťování blahoslavené Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté panně Dorotě
Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Zuzanně ze Starého zákona
Michna Adam Václav z Otradovic: Píseň o svatém Matěji apoštolu
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o svatém Matěji apoštolu
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých Crhovi a Strachotovi, biskupích a patronech českých i moravských
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Jozefovi, pěstounu Pána Ježíše
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Joáchymovi, otci blahoslavené Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: O Zvěstování blahoslavené Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Zvěstování blahoslavené Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného
Michna Adam Václav z Otradovic: Rozjímání umučení syna Božího
Michna Adam Václav z Otradovic: Rozvažování na kříži visícího Pána Krista
Michna Adam Václav z Otradovic: Poslední rozloučení Syna Božího s svou nejmilejší Matkou
Michna Adam Václav z Otradovic: Bolestná Matka Boží
Michna Adam Václav z Otradovic: O slavném Vzkříšení Pána Jezu Krista, Spasitele Vykupietele našeho
Michna Adam Václav z Otradovic: Slavné Syna Božího Vzkříšení
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Vzkříšení Páně
Michna Adam Václav z Otradovic: Zase jiná píseň o Vzkříšení Páně
Michna Adam Václav z Otradovic: Magdalena Krista Pána v hrobě hledající
Michna Adam Václav z Otradovic: Opět jiná píseň o svatém Jiří
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Vojtěchu, biskupu a dědici českém
Michna Adam Václav z Otradovic: Na den svatých Filipa a Jakuba
Michna Adam Václav z Otradovic: Píseň času májového
Michna Adam Václav z Otradovic: O svtém Zigkmundovi
Michna Adam Václav z Otradovic: O Nanebevstoupení Pána Ježíše
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Nanebevstoupení Páně
Michna Adam Václav z Otradovic: O Duchu svatém
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Duchu svatým
Michna Adam Václav z Otradovic: O nerozdílné Trojici svaté
Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o svaté a nerozdílné Trojici
Michna Adam Václav z Otradovic: Vítání Pána Ježíše Krista u Velebné Svátosti oltářní
Michna Adam Václav z Otradovic: Děkování Pánu Kristu po přijímání velebné svátosti
Michna Adam Václav z Otradovic: O Velebné Svátosti oltářní přijímání
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Velebné Svátosti oltářní
Michna Adam Václav z Otradovic: O Velebné Svátosti Pange Lingva
Michna Adam Václav z Otradovic: O Velebné Svátosti šestá píseň
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Vítu, mučedlníku a patronu Království českého
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Janu, křtíteli a předchůdci Krista Pána
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Petru apoštolu
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Petru apoštolu
Michna Adam Václav z Otradovic: O Navštívení Blahoslavené Panny Marie Alžbětu
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Prokopu, patronu České země
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Norbertu, patronu českém
Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Markétě
Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Maří Magdaléně
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná píseň a svaté Maří Magdaléně kající
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Jakubovi, apoštolu Páně
Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Anně, matce Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém arcíotci Ignáciusovi
Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o svatém Ignaciusovi
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Vavřinci
Michna Adam Václav z Otradovic: O Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: Třetí o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Bartoloměji
Michna Adam Václav z Otradovic: Svatý Hippolyt, červená mučedlnícká jindřichohradecká růže
Michna Adam Václav z Otradovic: Zvání k kolébce na den NArození blahoslavené Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Lidmile, kněžce a dědičce země České
Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o svaté Lidumilé
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Mathouši
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Václavu, patronu a dědici českém
Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o svatém Václavovi
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Michalovi Archanjelovi
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých andělích
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Františku Seraphickém, svět potupujícím
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Lukáši Evangelistovi
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých Šimona a Judy, apoštolích Páně
Michna Adam Václav z Otradovic: O všech Božích svatých
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Všech svatých
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Martinu biskupu
Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Alžbětě vdově
Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Kateřině mučedlníci
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Ondřeji apoštolu
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Františku Xaveriusovi
Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté panně Barboře
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Mikuláši
Michna Adam Václav z Otradovic: O Nepoškvrněném početí blahoslavené Panny Marie
Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté panně Luciji
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Tomáši apoštolu
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých apoštolích vůbec
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých mučedlnících vůbec
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých vyznavačích
Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých pannách
Michna Adam Václav z Otradovic: Nadšje ssoužených o Panně Mariji
Michna Adam Václav z Otradovic: Outočiště bídných
Michna Adam Václav z Otradovic: Horlivá toužení po nebeském ráji
Michna Adam Václav z Otradovic: O nebeském Jetuzalémě
Michna Adam Václav z Otradovic: Srovnání naše vůle s Božskou, zvláště před smrtí
Michna Adam Václav z Otradovic: Vzdychání duše v očistci
Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá též vzdychající duše
Michna Adam Václav z Otradovic: Rozmlouvání duše živé s duší v očistci zůstávající
Michna Adam Václav z Otradovic: Za mrtvé: De profundis
Michna Adam Václav z Otradovic: Za mrtvé k Panně Mariji
Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná k Panně Mariji za mrtvé
Michna Adam Václav z Otradovic: Duše v očistci
Michna Adam Václav z Otradovic: O věčnosti
Michna Adam Václav z Otradovic: Pohrzení pomíjejícího světa
Michna Adam Václav z Otradovic: Přídavek z starodávné písně za mrtvé

Doplňkové parametry

Kategorie: Smíšený sbor
Autor: Michna Adam Václav z Otradovic
Vydavatel: Bärenreiter
Počet stran: 179
ISMN: M-2601-0105-0