Elysium pro klavír sólo a symfonický orchestr

Kód: R209
264 Kč
Dodání do 14 dnů
Možnosti doručení

Detailní informace

Detailní popis produktu

Autor přikládá ke své skladbě následující komentář: „Elysium v starořecké mytologii znamenalo sídlo (ostrov) blažených a spravedlivých v podsvětí, v přeneseném slova smyslu by se dalo vyložit jako biblický Ráj (Eden). Myšlenkovou inspirací pro tuto skladbu pro mne byla 2. věta 4. klavírního koncertu G dur L. van Beethovena, jejíž sdělení je podle tradice vykládáno jako „rozhovor člověka s Bohem“.

"Mým záměrem bylo vytvoření jednovětého koncertu pro klavír a orchestr, ve kterém by byl preferován meditativně-zpovědní aspekt konfrontace složky sólové (klavír – člověk) a doprovodné (orchestr – Bůh) a formě koncertu by byl tak svěřen závažný obsah. V sólovém partu klavíru jsem se snažil eliminovat funkci sólovou jako samoúčelně virtuózní (tj. vyvarovat se technických klišé typických pro tento nástroj a preferovat složku výrazovou) a vytvořit s orchestrem dvojici partnerů, jež si jsou přes různé role (vzájemná kontrapozice) rovni.“

Robert Hejnar (nar. 1969) vystudoval klavír na pražské konzervatoři a skladbu u prof. Ivana Kurze na pražské HAMU (1998). Od roku 2005 nastoupil na téže fakultě ke studiu skladby v doktorském studijním programu (školitel prof. Ivan Kurz). V současné době působí jako profesor skladebných nauk na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.

obsazení: pfte solo, picc, 2fl, 2ob, cor ingl, 2cl, cl b, 2fg, cfg, 4cor, 3trb, 3tbn, tbn b, tb, timp, vibf, cel, campli, camp, trgl, t-tam, ptti, metal chimes, arp, archi

Doplňkové parametry

Kategorie: Symfonický orchestr
Autor: Hejnar Robert
Vydavatel: Český rozhlas
ISMN: 979-0-66061-173-9